Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

W Rodzinie Siła i Moc (ZAKOŃCZONY)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupcy
oraz
Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
zaprasza do udziału w projekcie
„W RODZINIE SIŁA I MOC”


współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 

Projekt będzie realizowany w terminie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., skierowany jest do  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które uczą się, pracują albo zamieszkują na terenie powiatu słupeckiego w tym:


Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych poprzez prowadzenie kształcenia oraz poradnictwa specjalistycznego, organizacja działań animacyjnych, wyjazdów edukacyjnych, prowadzenie zajęć podwórkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, prowadzenie wsparcia w formie szkoły dla rodziców, obozu aktywnej rehabilitacji oraz obozu rehabilitacyjno-szkoleniowego osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych wraz z opiekunami, poprawy dostępności do usług opiekuńczych poprzez zwiększenie kadry świadczącej usługi opiekuńcze  dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych na terenie miasta  Słupca oraz udostępnienie możliwości wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Szczegóły rekrutacji, uczestnictwa oraz zakres proponowanych działań został przedstawiony
w Regulaminie uczestnictwa w projekcie do którego link znajdziecie Państwo u dołu strony.
Osoby zainteresowane w przypadku pytań proszone są o kontakt
z Panią Pauliną Siwińską, tel. 63 213 22 44
 

Dokumenty do projektu: