Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Pokonaj stagnację - zmień życie na lepsze (Zakończony)

 

 

nr RPWP.07.01.02-30-0082/16,

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

Projekt realizowany jest w terminie od 01 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. i obejmuje swym zasięgiem  powiat:
- słupecki, gminy: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Słupca – miasto, Strzałkowo, Zagórów;
- kolski, gminy: Chodów, Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, i miasto Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz;
- jarociński, gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków;
- koniński: gminy: Skulsk, Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, miasto Konin;
- pleszewski; gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew;
- ostrowski, gminy: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wlkp., i miasto Ostrów Wlkp., Sieroszewice, Przygodzice, Raszków, Sośnie.   

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe).


Projekt zakłada udział 200 osób, w tym 122 kobiet i 78 mężczyzn, w wieku powyżej 15-go roku życia  i nie ukończonych 65 lat, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją  zawartą w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznegoi zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,a także osoby w ich otoczeniu , zamieszkałych (wg KC), na terenie gmin wymienionych w §1, pkt. 3 niniejszego regulaminu z czego:
- 80 bezrobotnych  (w tym 49 kobiet, 31 mężczyzn), zakwalifikowanych do III profilu pomocy,
- 115 osób biernych zawodowo  (w tym 71 kobiet, 44 mężczyzn), w tym 10 wychowanków ośrodka wychowawczego,
- 5 osób zatrudnionych w ZAZ.


Z wykazanych 200 osób stanowić będzie:
- 100 osób z niepełnosprawnościami (w tym 61 kobiet, 39 mężczyzn): 20 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 60 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i/lub niepełnosprawnością sprzężoną i/lub niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi,
- 120 osób zamieszkiwać będą tereny wiejskie (74 kobiety, 46 mężczyzn).

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa 200 (120 kobiet) osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji na terenie powiatu słupeckiego, jarocińskiego, kolskiego, konińskiego, pleszewskiegoi ostrowskiego w terminie od 06.2017-31.12.2018 r.

 

 

Zapytania ofertowe:


 

Dokumenty do pobrania:

 


Regulamin projektu - Pokonaj stagnację
Typ: doc Rozmiar: 0.49 Mb

Formularz zgłoszeniowy
Typ: doc Rozmiar: 0.53 Mb

Oświadczenie UP
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oświadczenie PO PŻ
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb