Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

W dobrą stronę

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn.: „W dobrą stronę”, nr RPZP.06.05.00-32-K019/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 (Oś priorytetowa RPZP.06.00.00 Rynek pracy, Działanie RPZP.06.05.00 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w terminie od 01 maja 2019 r. do 31 lipca 2020 r. (łącznie 15 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem całe województwo zachodniopomorskie.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia (w okresie od 01 maja 2019 r. do 31 lipca 2020 r.) wśród 72 biernych zawodowo (min. 44 kobiet) w wieku 30 lat i więcej, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50-go roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami), zamieszkujących w województwie zachodniopomorskim, w tym min. 30% (tj. 22 osoby) (13 kobiet i 9 mężczyzn) zamieszkujących miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez realizację kompleksowej, indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej opartej na Indywidualnym Planie Działania (IPD), obejmującej wszystkie zidentyfikowane jako niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osoby formy wsparcia, obejmujące min.: elementy obligatoryjne, tj.: identyfikację potrzeb w ramach poradnictwa zawodowego, pośrednictwo pracy oraz pozostałe formy dopasowane zgodnie z potrzebami w IPD, w tym: szkolenia zawodowe, staże, warsztaty poszukiwania pracy.

 

Dla kogo?

Projekt zakłada udział 72 osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat (44 kobiety i 28 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnościami (z czego 38 kobiet i 30 mężczyzn), zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim (wg Kodeksu Cywilnego), znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do min. jednej z następujących grup:
- osoby powyżej 50-go roku życia (min. 30% grupy, tj. 22 osoby, w tym 14 kobiet i 8 mężczyzn),
- kobiety (min. 60% grupy, tj. 44 osoby),
- osoby z niepełnosprawnościami (min. 30% grupy, tj. 22 osoby, w tym 13 kobiet i 9 mężczyzn),
- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. max. do ISCED 3 (min. 50% grupy, tj. 36 osób, w tym 22 kobiety i 14 mężczyzn),
- osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (min. 30% grupy, 22 osoby, w tym: 13 kobiet i 9 mężczyzn). Miasta te to: Białogard, Choszczno, Gryfice, Szczecinek, Świdwin i Wałcz.

 

Harmonogramy zajęć:

 


W DOBRĄ STRONĘ Miesieczny harmonogram udzielania wsparcia RPO v1.0 STYCZEŃ 2020-2-4
Typ: xlsx Rozmiar: 0.05 Mb

W DOBRĄ STRONĘ Miesieczny harmonogram udzielania wsparcia RPO v1.0 Luty2020-2-4
Typ: xlsx Rozmiar: 0.05 Mb


 

Dokumentacja projektu:


Regulamin projektu W dobrą stronę
Typ: pdf Rozmiar: 0.29 Mb

Formularz Zgłoszeniowy - W dobrą stronę
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

Oddalenie od rynku pracy-analiza
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Oświadczenie nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb

Oświadczenie UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Regulamin wyboru i odbywania staży zawodowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

test -ocena motywacji do podjęcia zatrudnienia
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Umowa stażowa z zalącznikami
Typ: pdf Rozmiar: 0.25 Mb

Umowa udziału w projekcie z UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.3 Mb

W dobrą stronę 2- WSNRROW
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb

Wniosek o zorganizowanie stażu
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb