Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/WRPO 7.1.2/2018

Data informacji: 10.05.2018 09:46W związku z realizacją przez Wielkopolskie  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu pt.: „Nowa szansa” numer RPWP.07.01.02-30-0138/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1. Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe), zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń  zawodowych wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

Pobierz dokumenty:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.1/0006/WSNRROW
Typ: doc Rozmiar: 0.13 Mb

10.05.2018 r. - zapytanie ofertowe szkolenia zawodowe
Typ: doc Rozmiar: 0.25 Mb

formularz ofertowy_szkolenia zawodowe
Typ: doc Rozmiar: 0.2 Mb

Zał. 5- Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Typ: pdf Rozmiar: 0.46 Mb

09.01.2017 r. - zapytanie ofertowe pośrednik pracy_power 1.2.1
Typ: doc Rozmiar: 0.12 Mb

03.09.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/WSNR/ ŁÓDŹ 9.1.1./2018 (ROZEZNANIE RYNKU)
Typ: doc Rozmiar: 0.11 Mb

25.10.2018 r. - ZAPYTANIE NR1/0021 DOT. SZKOLENIA ZAWODOWEGO
Typ: pdf Rozmiar: 0.32 Mb