Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIE: Zaproszenie do udziału w zajęciach

Data informacji: 02.01.2020 09:01Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (z siedzibą w: Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite), partner projektu pt.: „W RODZINIE SIŁA I MOC!”, numer RPWP.07.02.01-30-0029/15, realizowanego przez Powiat Słupecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, zaprasza mieszkańców powiatu słupeckiego, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w obszarze włączenia społecznego), do udziału w zajęciach

 
Udział w zajęciach możliwy jest po wypełnieniu i dostarczeniu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w biurze Stowarzyszenia pod adresem: Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite. Dokumenty można otrzymać także drogą mailową. Kontakt ze Stowarzyszeniem: e-mail: koszraf@poczta.onet.pl, tel./ fax: 63-2765705.
Zapraszamy…
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020